Er zijn verschillende hypotheekvormen:

  • Aflossingsvrije hypotheek
  • Annuïteitenhypotheek
  • (Bank)Spaarhypotheek
  • Levenhypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • Hybride hypotheek

     
 Aflossingvrije hypotheek

Met de aflossingsvrije hypotheek betaalt u geen aflossing, maar uitsluitend rente. Zodoende heeft u lage maandlasten en maximaal fiscaal voordeel indien het geld wordt gebruikt voor aanschaf, verbetering of onderhoud van uw eigen woning. Aan het einde van de looptijd lost u het gehele bedrag af, bijvoorbeeld uit de opbrengst van de verkoop van uw woning.
De looptijd is maximaal 75 jaar en de hypotheek kan vaak maximaal 100% van de executiewaarde van de woning bedragen (50% als u met Nationale Hypotheek Garantie leent). Een aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gecombineerd met een hypotheek waarbij aan het einde van de looptijd wordt afgelost, bijvoorbeeld met een levenhypotheek.


 
Annuïteitenhypotheek

U lost tijdens de looptijd elke maand een bedrag af. De omvang van de lening en de maandelijks te betalen rente nemen daardoor direct af. Aflossing en rente worden zo berekend, dat u de gehele looptijd (bij gelijkblijvende rente) hetzelfde bruto maandbedrag betaalt. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente. De laatste jaren hoofdzakelijk uit aflossing.(Bank)Spaarhypotheek

Elke maand betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en apart een premie of maandinleg voor uw spaarpolis of Bankspaarrekening. Aan het eind van de looptijd of eerder lost u de hypotheek af met de uitkering van de kapitaalverzekering of bankspaarrekening. Omdat u een vastgestelde rente krijgt over uw gespaarde kapitaal, is het uit te keren bedrag gegarandeerd. Een overlijdensverzekering zorgt er voor dat bij tussentijds overlijden een aflossing wordt voldaan.Levenhypotheek

In principe lijkt de levenhypotheek op de spaarhypotheek met dit verschil dat het uit te keren bedrag aan het einde niet gegarandeerd is. Dit komt doordat de premies belegd worden waardoor het rendement niet exact is vast te stellen. Daar staat tegenover dat u meedeelt in de winst van de verzekeraar. U bent in beginsel vrij om de maatschappij te kiezen waar u de verzekering afsluit.Beleggingshypotheek

Deze hypotheekvorm bestaat uit een geldlening om uw woning te financieren, en een beleggingsrekening of verzekering. Tijdens de looptijd lost u niet af, waardoor u uitsluitend rente betaalt. Op de beleggingsrekening of verzekering stort u maandelijks en/of eenmalig een bedrag, dat wordt belegd in door u gekozen beleggingsfondsen. Aan het eind van de looptijd is zodoende een kapitaal gevormd waarmee u de lening kunt afbetalen. Ook hier geldt dat het rendement van tevoren niet exact is vast te stellen, waardoor het eindkapitaal niet gegarandeerd is.Hybride hypotheek

sparen en beleggen in één
Met de hybride hypotheek kunt u switchen tussen sparen en beleggen en dat maakt dat u deze hypotheek geheel aan uw persoonlijke situatie kunt aanpassen. De hybride hypotheek bestaat uit een hypotheek met daaraan gekoppeld een verzekering. Met de hypothecaire lening financiert u de aankoop van uw woning. Van deze lening lost u gedurende de looptijd niets af. Het bedrag dat nodig is om aan het eind van de looptijd de lening af te lossen, kan op twee manieren worden opgebouwd: u kunt sparen met hetzelfde rentepercentage als dat van de hypotheek of beleggen in één of meer beleggingsfondsen. Ook hier geldt dat het rendement van tevoren niet exact is vast te stellen, waardoor het eindkapitaal niet gegarandeerd is, indien u kiest voor beleggen.Tot Slot:

Welke hypotheek pas het beste bij mij?
Als u nog niet precies weet voor welke hypotheekvorm u gaat kiezen, kan onderstaande tabel u daarbij wellicht helpen. Natuurlijk is een hypotheek een heel persoonlijk financieel plaatje en geeft het onderstaande overzicht hooguit een globale indicatie. Een adviesgesprek met een van onze hypotheek adviseurs kan u daarin ondersteunen.

U wilt...        Hypotheekvorm     Kenmerken
Lage Lasten Aflossingsvrij         Gedurende de looptijd heeft u geen verplichting tot aflossen
Flexibiliteit met eigen geld
Lage maandlasten
Fiskaal voordeel  

Levenhypotheek
(bank) spaarhypotheek

Gedurende de looptijd heeft u geen verplichting tot aflossen en geniet u maximale renteaftrek
Belastingvrij rendement
Zekerheid    

(bank)
spaarhypotheek  

Lage kosten bij Banksparen. Minder flexibiliteit
Zekerheid omtrent de aflossing van de lening
Stabiele maandlasten
De lening wordt afgelost bij tussentijds overlijden (indien verzekerd)
Zekerheid     annuiteitenhypotheek     Zekerheid omtrent de aflossing van de lening
Bruto maandbedrag blijft constant (bij gelijkblijvende rente)
Flexibiliteit beleghypotheek

Afhankelijk van het rendement is het eindkapitaal onzeker

Zekerheid en
Flexibiliteit

hybride of combinatie
hypotheek

Afstemming mogelijk op uw persoonlijke situatie
Flexibel: u kunt switchen tussen sparen en beleggen en andersom
Afhankelijk van het rendement is een hoger eindkapitaal mogelijk